OSP Trzebiatów  Ochotnicza Straż Pożarna Trzebiatów


HISTORIA OSP TRZEBIATÓW

    Po zakończeniu II Wojny Światowej, w odbudowującym się ze zniszczeń wojennych Trzebiatowie, zawiązała się grupa mieszkańców, która zainicjowała proces powstania jednostki ochrony przeciwpożarowej w mieście. Druhowie Walkowiak, Olesiński i Paździerski podjęli działania, których celem było zorganizowanie i uruchomienie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
    Pierwszą siedzibą służby przeciwpożarowej stał się budynek remizy, który ocalał podczas działań wojennych. Istotną rolę w rozwoju jednostki, w pierwszych latach jej funkcjonowania, odegrali druhowie: Kazimierz Szozda, Bronisław Wojciechowski oraz Leon Omelańczuk.
    Początki były bardzo trudne. Brakowało przede wszystkim sprzętu gaśniczego. Pierwszym samochodem była ciężarówka typ GAZ – AA, następnie MORIS GMS z demobilu.
    Jej dynamiczny rozwój i działania zostały zakłócone przez pożar remizy.
    W latach sześćdziesiątych poprzedniego stulecia powstał nowy budynek, który funkcjonuje do dzisiaj.

    Kolejne lata działalności zdominowały starania o pozyskiwanie nowego sprzętu do działań gaśniczych.
    Zarządy Stowarzyszenia dbały nie tylko o podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków, ale także o działalność kulturalną jednostki, co przejawiało się faktem stworzenia orkiestry dętej.

    Symbolicznym uhonorowaniem działalności członków OSP Trzebiatów było nadanie jednostce, na początku lat osiemdziesiątych, sztandaru.

    Kolejne lata to uczestnictwo druhów w akcjach gaśniczych oraz licznych szkoleniach organizowanych w remizie i przez jednostkę Zawodowej Straży Pożarnej w Gryficach.
    Powołanie nowej formacji ratowniczej – Państwowej Straży Pożarnej i obarczenie jej nowymi zadaniami, nałożyło na strażaków z OSP Trzebiatów nowe obowiązki. Nie tylko akcje gaśnicze, ale i szeroko pojęte ratownictwo stało się podstawową formą działalności jednostki. Konsekwencją zaangażowania i wysokiego poziomu wyszkolenia strażaków ochotników było włączenie, w 1995 roku, Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a symbolicznym zwieńczeniem działalności jednostki było nadanie nowego sztandaru w 1997 roku.

    Początek XXI wieku to okres dynamicznych zmian w strukturze i profilu działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Główną uwagę poświęcono na dostosowaniu wyposażenia do pojawiających się nowych zagrożeń cywilizacyjnych. Konsekwentne realizowanie tej strategii spowodowało, iż aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiatowie dysponuje dwoma średnimi samochodami ratowniczo – gaśniczymi, pojazdem ratownictwa technicznego oraz terenowym samochodem ratowniczo - rozpoznawczym.

    W skład jednostki wchodzi także Sekcja Płetwonurków, działająca na terenie naszej gminy.

    Wysoki poziom wyszkolenia i wyposażenia oraz aktualny obraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiatowie jest zasługą wszystkich aktywnie działających członków organizacji, począwszy od chwili jej stworzenia, aż do czasów współczesnych, dlatego też w 60-tą rocznicę powstania OSP w Trzebiatowie została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca tych którzy już odeszli na zawsze. Odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy dokonał jedyny żyjący jeszcze wtedy z 3 założycieli OSP Trzebiatów dh Kazimierz Szozda.

 

Najcześciej czytane na naszej stronie